Kontingent

Kontingent


Voksne kr. 500
18 - 22 år kr. 350
Under 18 år kr. 200
Familie (Forældre og børn - 2 voksne+2 børn under 18 år) samme adresse.


Familie (2 voksne + 3 børn under 18 år) og samme adresse.

kr. 700

kr.
800
Passiv kr. 50
Nøgle (Depositum) kr. 75
Seniorkontingent med begrænset spilletid (hverdage + formiddag) kr. 250
Prøvemedlemskab i en måned +evt lån af ketcher kr. 125

Betaling af kontingent

Hermed ingen gebyr

1.   Overfør beløbet til konto reg.nr. 9245 ktnr. 4571703551

2.   Dernæst sender du en email til Kasserér Peter Frandsen

           peter@kecbolig.dk:

      I emailen skal der tydeligt fremgå navn, adresse,

       telefonnummer, betalingsdato, betalt kontingentbeløb og

       kontingent-type. På personer under 18 år skal der fremgå de første 6 cifre af personnr. (tilskud).

3.   Hvis du har lyst til at lave aftaler om tenniskampe med andre

      medlemmer, kan du også notere dit telefonnummer, evt. mailadr. så du kan

      træffe induviduelle aftaler. Så vil dit telefonnummer fremstå på

      medlemslisten.

4.   Skriv en email så man kan se, hvem man evt. har lyst til at

      kontakte for en dyst.