Kontingent

Kontingent


Voksne kr. 500
18 - 22 år kr. 350
Unge under 18 år kr. 200
Familie - BEMÆRK ÆNDRING 2021!
Forældre og hjemmeboende børn op til 25 år (samme adresse)

kr. 700

Passiv kr. 50
Nøgle (Depositum) kr. 75
Seniorkontingent med begrænset spilletid
formiddage på hverdage -  ikke weekend
kr. 250
Prøve-medlemskab i en måned +evt. lån af ketcher kr. 125

    Bane leje  pr. time betales  via    MobilePay: 7773 BY      kr. 75

Betaling af kontingent


1.   Overfør beløbet til konto reg.nr. 9245 ktnr. 4571703551


2.   Dernæst sender du en email til Kasserér Peter Frandsen

        peter@kecbolig.dk:

      I emailen skal der tydeligt fremgå navn, adresse,

       telefonnummer, betalingsdato, betalt kontingentbeløb og

       kontingent-type. På alle  personer  skal  fremgå de første 

      6 cifre af personnr. - (kommunalt krav) -   xxxxxx-


3.   Hvis du har lyst til at lave aftaler om tenniskampe med andre

       medlemmer, kan du også notere dit telefonnummer, 

       evt. mail-adr. så du kan  træffe individuelle aftaler. 

       Så vil dit telefonnummer fremstå på medlemslisten.


4.   Hvis du skriver din email adresse til bhskep@gmail.com , så vil

       du blive indskrevet på hjemmesiden og få nyheder pr. automatik