Kontingent

Kontingent


Voksne uden begrænset spilletid kr. 550
18 - 22 år kr. 400
Unge under 18 år kr. 250
Familie - BEMÆRK ÆNDRING 2021!
Forældre og hjemmeboende børn op til 25 år (samme adresse)

kr. 800

Passiv kr. 50
Nøgle (Depositum) kr. 100
Seniorkontingent med begrænset spilletid
formiddage på hverdage -  ikke weekend
kr. 350
Prøve-medlemskab i en måned +evt. lån af ketcher kr. 125

    Bane leje  pr. time betales  via    MobilePay: 7773 BY      kr. 100

Betaling af kontingent


1.   Overfør beløbet til konto reg. nr. 9245 ktnr. 4571703551


2.   Dernæst sender du en email til Kasserér Peter                Frandsen        broge@post.tele.dk

      I emailen skal der tydeligt fremgå navn, adresse,

       telefonnummer, betalingsdato, betalt       

      kontingentbeløb og

       kontingent-type. På alle  personer  skal  fremgå de

      første  6 cifre af personnr. - (kommunalt krav) - 

      xxxxxx-


3.   Hvis du har lyst til at lave aftaler om tenniskampe          med andre medlemmer, kan du også notere dit                telefonnummer, 

       evt. mail-adr. så du kan  træffe individuelle aftaler. 

       Så vil dit telefonnummer fremstå på medlemslisten.


4.   Hvis du skriver din email adresse til

      bhskep@gmail.com , så vil du blive indskrevet på

     hjemmesiden og få nyheder pr. automatik