Generalforsamling 2024

Gandrup Tennisklub indkalder hermed til generalforsamling. Vi ønsker at alle medlemer vil deltage. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Tid og Sted:

Dagsorden jf. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår ændringer til klubbens vedtægter grundet udvidelse med padel.
  • Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens navn til: Gandrup Tennis og Padel.
  • Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse af optagelsen af borgerlån.
 • Valg af bestyrelse, på valg er:
  • Bent Bjørn (ønsker genvalg)
  • Svend T. Thorsson (ønsker genvalg)
  • Kurt T. Kristensen (ønsker genvalg)
  • Kaj Chr. Lauritsen (ønsker genvalg)
  • Poul B. Steenfeldt (ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsen foreslår følgende medlemmer opstillet:
   • David Jensen (for 1 år)
 • Valg af to suppleanter
  • Bestyrelsen foreslår følgende suppleanter opstillet:
   • Michael Andersen
   • Børge Justesen
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Bestyrelsen foreslår som revisor:
   • Kaj Vandborg Larsen (ønsker genvalg)
 • Eventuelt

Der vil blive serveret øl og vand til generalforsamlingen samt kaffe og lidt spiseligt efter. Vi ses!

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
Gandrup Tennisklub

Del med dine venner: